Privacy verklaring

Privacy Statement ‘Beter worden met Victor’
Als je je opgeeft voor een cursus Spaans bij ‘Beter worden met Victor’ of je overweegt om dit te doen, dan verstrek je
enkele persoonsgegevens aan ons. Bijvoorbeeld als je ons mailt, belt of onze website bezoekt. Je kunt erop vertrouwen dat
wij zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens omgaan. In deze verklaring kun je lezen hoe we dit doen.
Het gebruik van je persoonsgegevens:
Om je efficiënt en effectief te helpen, verwerkt ‘Beter worden met Victor’ je persoonsgegevens. We doen dit op een
zorgvuldige, veilige en vertrouwde manier, in de rol van verwerkingsverantwoordelijke. ‘Beter worden met Victor’ stelt
zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vast. De regels van het beschermen van je
privacy en daarmee je persoonsgegevens, zijn vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). ‘Beter worden met Victor’ handelt binnen de kaders van deze
Privacywetgeving. We leggen in deze Privacy- en cookieverklaring uit hoe we dat doen. Door deze website te gebruiken ga
je akkoord met deze verklaring.
Welke persoonsgegevens?
Bezoek je onze website en laat je geen gegevens achter? Dan slaan we ook geen persoonlijke gegevens op. Gegevens die we
bij het analyseren van het bezoekersgedrag gebruiken (IP-adres), slaan we geanonimiseerd op.
Meld je je aan voor de nieuwsbrief? Dan wordt je naam en je e-mailadres opgeslagen. Je kunt je hier altijd voor afmelden.
We sturen je alleen nieuwsbrieven met jouw nadrukkelijke toestemming.
Bij de aankoop van een van onze diensten verwerken we op basis van ‘juridische gronden’ enkele persoonsgegevens die
wettelijk nodig zijn voor het tot stand komen van de overeenkomst. Dit zijn je voornaam, achternaam en e-mailadres.
Daarnaast vragen we uit ‘gerechtvaardigd belang’ ook naar je geboortedatum en telefoonnummer. Op die manier kunnen we
de meest optimale en persoonlijke service verlenen.
Je laat ook persoonsgegevens achter wanneer je:
• je optionele accountgegevens aanvult (zoals je factuuradres)
• ons een e-mail stuurt
• ons belt
Bij het afrekenen van je aankoop worden je betaalgegevens verwerkt. Deze zijn voor ons nzichtelijk via onze bank
gegevens. Bij de verwerking van de betaling gebruiken we naam en rekeningnummer van de opdrachtgever van deze
betaling. Op die manier kan de betreffende betaling of terugstorting correct worden verwerkt.
Van wie verwerken we persoonsgegevens?
Van alle personen met wie we contact hebben, of die een website van ‘Beter worden met Victor’ bezoeken, kunnen we
persoonsgegevens verwerken. Dit zijn veelal cursisten, particulier danwel zakelijk. Ook verwerken we persoonsgegevens
van contactpersonen van zakelijke klanten, van leveranciers of business partners van ‘Beter worden met Victor’. Waar in
deze Privacy- en cookieverklaring wordt gesproken over cursisten kunnen ook andere (potentiële) klanten worden bedoeld,
en andersom.
Het is belangrijk om te weten dat wanneer je als organisatie of bedrijf persoonsgegevens van je medewerker(s) aan ons
doorgeeft, je dan volgens de AVG verplicht bent om deze medewerker(s) hierover te informeren. Het is mogelijk in dat
geval deze Privacy- en cookieverklaring aan de betreffende medewerker(s) te geven. Op deze manier weet de medewerker
precies hoe ‘Beter worden met Victor’ met zijn of haar gegevens omgaat.
Waarvoor gebruiken we je persoonsgegevens?
Naast de totstandkoming van de overeenkomst zijn er andere situaties waarvoor we je persoonsgegevens verwerken. Soms
bevatten e-mails die we ontvangen persoonlijke gegevens. Het is mogelijk dat we die bewaren, om zo je verzoeken te
verwerken en je vragen te beantwoorden. We communiceren zoveel mogelijk per e-mail en desgewenst via WhatsApp.
Dit is een efficiënte manier om je te informeren over bijvoorbeeld leswijzigingen of over vervolgcursussen.
Huiswerk wordt tijdens de les opgegeven. Medecursisten krijgen je e-mailadres alleen te zien of telefoonnummer als je hier
zelf toestemming voor hebt gegeven, bijvoorbeeld voor het maken van een groeps app. Op deze manier kan informatie
tussen cursisten uitgewisseld worden.
Het is altijd mogelijk om aan te geven dat je een bepaald soort e-mails niet meer wilt ontvangen van ‘Beter worden met
Victor’. Wil je geen herinneringen (meer) ontvangen over vervolgcursussen en/of evenementen? Dan kun je je vanuit een
dergelijke herinnering hiervoor afmelden. Wil je helemaal geen e-mails meer ontvangen, dus ook geen informatie die
betrekking heeft op je inschrijving? Mail je verzoek naar spaans@vsanchez.nl. Wij zorgen er dan voor dat je helemaal geen
e-mails meer ontvangt.
We gebruiken je persoonsgegevens nooit zonder reden en verkopen deze niet aan derde partijen. Om marketingactiviteiten
uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens van (potentiele) cursisten, zoals adresgegevens, e-mailadres en het

bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en het bezoek aan onze webpagina’s,
kunnen we je eventueel gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via e-mail, internet, telefonisch of per post.
Voor een efficiënte bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld het maken van lokaalreserveringen, bewaart ‘Beter worden met
Victor’ ook contactgegevens van relaties, zoals e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummers en websites.
Delen we de gegevens met andere partijen?
Gegevens worden nooit met andere partijen gedeeld, behalve wanneer dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst,
we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of wanneer we hier nadrukkelijk toestemming voor hebben gekregen. We
delen alleen gegevens wanneer we hiertoe gerechtigd zijn met banken die het betalingsverkeer tussen jou en ‘Beter worden
met Victor’ verzorgen.
Contactvormen
Steeds vaker hebben klanten contact met ‘Beter worden met Victor’ via e-mail, social media of via de website. Daarnaast
wordt ook informatie uitgewisseld via formulieren (bijvoorbeeld via het contactformulier). Het initiatief om contact te
hebben, kan bij jou als klant vandaan komen, maar ook bij ‘Beter worden met Victor’. De persoonsgegevens die daarbij aan
ons worden doorgegeven, kunnen door ‘Beter worden met Victor’ worden verwerkt. Bijvoorbeeld om je vragen te
beantwoorden, aanbiedingen te doen of om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Als je ons belt, of als wij
jou bellen, kan het zijn dat we gegevens opslaan in een memo. Op deze manier kunnen we je persoonlijke service verlenen.
Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?
We bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij we wettelijk
verplicht zijn je gegevens langer te bewaren. Dit laatste is bijvoorbeeld van toepassing bij het bewaren van je facturen voor
de Belastingdienst.
Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?
We nemen verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoongegevens niet
misbruikt kunnen worden of in handen van de verkeerde persoon terechtkomen.
Rechten
Als gebruiker van onze website en onze diensten heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij
verwerken. Verder heb je het recht om bij onjuistheid deze gegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Hierbij
gelden enkele uitzonderingen als het gaat om bewaarplicht, zoals de bewaarplicht van facturen voor de Belastingdienst.
Verder heb je recht op dataportabiliteit, vergetelheid, beperking van de verwerking, recht op een menselijke blik bij
besluiten en het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Gegevens verwijderen
Wil je dat we je persoonsgegevens verwijderen? Stuur een mail naar spaans@vsanchez.nl. Dan maken we het in orde.
Vragen, opmerkingen of een klacht indienen?
In deze Privacyverklaring hebben we zo helder mogelijk proberen weer te geven hoe we met je persoonsgegevens omgaan.
Heb je hier vragen over? Mail ons gerust. Ook kun je ons mailen als je een klacht hebt over de manier waarop wij je
persoonsgegevens verwerken.
Komen we er samen niet uit? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoongegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons.