Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden ’Beter worden met Victor’

Algemene voorwaarden

U kunt een afspraak maken voor een kosteloos informatie- proeflesje of intakegesprek en inschrijving.
De inschrijving is het bewijs dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden; Dit wordt schriftelijke bevestigd. Wij bieden lessen en cursussen op maat. U bespreekt de doelstelling en inhoud vooraf samen met de docent. Een cursus kan het hele jaar door worden opgestart. Dit kunnen privélessen of groepslessen van 1 tot 7 deelnemers zijn.

De lestijden zijn op afspraak maandag t/m zaterdag en tussen 8:00 en 22:00 u. In gezamenlijk overleg wordt een vast lesrooster afgesproken. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met al uw wensen zoals vakantie, flexibele werktijden en afspraken. Bij inschrijving doet u een niveautest. U krijgt een docent toegewezen die het beste bij uw niveau past. In geval van ziekte of vakantie kan een vervangende docent de les overnemen. Een afgesproken privéles kan in overleg met Victor Sánchez worden verzet en bij afzegging wordt deze niet in rekening gebracht, mits de afzegging minimaal 24 uur vóór aanvang van de geplande les plaatsvindt. Een individueel afgezegde groepsles vervalt.

Lestarieven voor privéles per cursus van 12 lessen van een uur: € 420,00. Voor twee personen, € 276,00 p.p. Voor een groep van drie personen € 234,00 p.p. Voor een groep van vier personen € 216,00 p.p. Voor een groep van vijf personen € 204,00 p.p. Voor een groep van zes personen € 192,00 p.p. Voor een groep van zeven of acht personen €168,00 p.p. De cursussen zijn vrijgesteld van btw.
Het lesmateriaal voor beginners bestaat uit eigen lesmateriaal van ‘Beter worden met Victor’. Het lesboek ‘Praktisch Spaans’ (deel 1) kost € 28,50 (incl. btw).

Als een cursist dat wil, kan, in samenspraak met de docent,  ook een andere lesmethode worden gebruikt. De studieboeken kunnen dan desgewenst door ‘Beter worden met Victor’ voor u worden besteld. Natuurlijk kunt u ze ook zelf aanschaffen.
Als je als particulier de cursus boekt, maak je het bedrag over vóór de start van de cursus. Bedrijven hebben een betalingstermijn van 15 werkdagen.

Annulering van de cursus door de opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk (brief of e-mail) plaatsvinden, uiterlijk een week voor aanvang van de cursus. Indien annulering op of na de startdatum van de cursus plaats vindt, heeft de opdrachtgever geen recht op teruggave van het cursusgeld.
Voor een cursus van 12 lessen geldt een cursusduur van maximaal 6 maanden na de begindatum van de cursus. Daarna vervalt het recht op resterende lessen. Een vooraf betaalde afgebroken of niet afgeronde cursus wordt niet gerestitueerd. Cursussen staan op naam en kunnen derhalve niet worden overgedragen. Afwijkende afspraken in overleg, bijvoorbeeld bij calamiteiten of ziekte.

Op verzoek van de opdrachtgever en op voorwaarde dat de gehele cursus succesvol is afgerond, kan ‘Beter worden met Victor’ een bewijs van deelname uitreiken, waarop het niveau en de resultaten van de cursus zijn vermeld. Aan dit bewijs van deelname zijn geen kosten verbonden. Ook kan ‘Beter worden met Victor’ je aan de nodige informatie helpen wanneer je een officieel examen Spaans wilt afleggen. ‘Beter worden met Victor’ is niet aansprakelijk voor het zoekraken en/of beschadigen van eigendommen van de opdrachtgever.

Ervaart u een ongenoegen of heeft een klacht? Dan willen we dat zo snel mogelijk van u vernemen. Wij streven ernaar uw ongenoegen of klacht binnen twee weken naar tevredenheid af te handelen.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Prijzen onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
-September 2023 – Victor Sánchez Bermejo-